شهرداری مرند

ارتقاء زیرساخت های پرتال شهرداری مرند

به اطلاع می رساند پرتال اطلاع رسانی شهرداری مرند به دلیل ارتقاء زیرساخت ها و امکانات جدید تا چند ساعت آینده در دسترس نخواهد بود از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم .

Lost Password